Juridische mededeling

Juridische mededeling

Doel en gebruik van deze website
Deze website is bedoeld om de bezoekers kennis te laten maken met Oudshoorn hydraulics, hiermee word de bezoeker in staat gesteld om te zien welke producten en diensten Oudshoorn hydraulics te bieden heeft. Zonder schriftelijke toestemming van Oudshoorn Hydraulics is het niet toegestaan deze website, of enig onderdeel hiervan, voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.” Ongeoorloofd gebruik kan leiden tot aanspraken tot schadevergoeding of anderszins tot aanspraken leiden.

Rechten op de website en haar onderdelen.
De rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website - waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s, e.d. - en alle publicaties waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen brochures, documentatie, catalogussen, artikelen, nieuwsbrieven, e.d. -, berusten uitsluitend bij Oudshoorn hydraulics, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

Karakter van deze website
Deze site heeft uitsluitend een informatief karakter.

Namen van fabrikanten en aanduidingen van artikel(gegevens)
Namen van fabrikanten, artikelomschrijvingen en artikelnummers zijn, indien aangegeven, uitsluitend voor referentie, omschrijving en identificatiedoeleinden. Ze behoeven zodanig niet origineel te zijn.

Werking website
Oudshoorn hydraulics streeft ernaar om (alle onderdelen van) deze website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat deze website onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen (in al haar onderdelen) toegankelijk is, zodat Oudshoorn hydraulics geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van deze website.
Oudshoorn hydraulics heeft geen invloed op de (tele- of datacommunicatie)middelen en/of de (computer)systemen met behulp waarvan toegang tot deze website wordt gezocht of verkregen, zodat Oudshoorn hydraulics geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van eventuele storingen die optreden bij het bezoeken of raadplegen van deze website dan wel bij het opgeven van bestellingen of het versturen van sollicitaties door middel van deze website.
Deze website bevat onder meer links door middel waarvan andere websites bezocht kunnen worden en omgekeerd kan deze website worden bezocht door middel van links die in andere websites zijn opgenomen. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden zijn niet door Oudshoorn hydraulics ingericht en worden ook niet door Oudshoorn hydraulics onderhouden, zodat Oudshoorn hydraulics niet verantwoordelijk is voor de inhoud van die websites.
Oudshoorn hydraulics streeft ernaar deze website zoveel als redelijkerwijs mogelijk vrij te houden van voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur schadelijke elementen (‘virussen’), maar kan er niet voor instaan dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen, zodat Oudshoorn hydraulics geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur heeft.